Omlouváme se, momentálně jsou webové stránky v rekonstrukci, a proto nelze zpřístupnit jejich celý obsah včetně reprezentativního výběru děl autora.

Eduard Ovčáček

Eduard Ovčáček je v rámci českého umění nejvýraznějším a nejsystematičtějším průzkumníkem fenoménu písma a písmových znaků. Je čelní představitel lettrismu u nás i ve světě. Patří ovšem i mezi průkopníky české vizuální poezie. K této experimentální poloze moderního básnictví se dostal na počátku 60. let prakticky současně s Josefem Hiršalem a Bohumilou Grögerovou.


Jeho rozsáhlé výtvarné dílo zahrnuje obrazy, plastiky, dřevěné reliéfy, koláže, asambláže, kresby a grafiku v širokém spektru grafických technik: od leptu a strukturální grafiky až k serigrafii (sítotisku) a počítačové grafice, resp. digitálnímu tisku.

Písmo a znaky jsou přítomné prakticky v celé jeho umělecké tvorbě. Dalším osobitým rysem jeho tvůrčí práce bylo vpalování rozžhavených kovových liter (a také číslic) do dřeva a papíru. Vytvářel tak pro něj charakteristické propalované koláže. Vedle této "suché a horké" technologie používal vlastní "mokrou a studenou" technologii v podobě papírmaše (papír rozemletý na kaši s pojidlem a barvou), aplikovanou na plátno nebo tvarovanou do podoby fragmentů a torz ženského těla.

Součástí jeho rozsáhlé práce jsou také umělecké akce v exteriéru a rozmanité interiérové instalace. Záznamy se dochovaly v podobě fotografií a videofilmů.


Zastavení u umění

Na začátku listopadu byla pod záštitou Galerie města Třince zahájena nová fáze projektu "Zastavení u umění". Jeho cílem je přenášet do veřejného prostoru zastávek třinecké MHD koncept výstav a prezentovat široké veřejnosti díla vybraných současných umělců.

Letos se tímto umělcem stal Eduard Ovčáček, výjimečný grafik, průkopník lettrismu, fotograf, učitel a oceňovaný vizuální tvůrce. Jde de facto o poctu, kterou Galerie města Třince vzdává významnému třineckému rodákovi, který zemřel na konci minulého roku a zanechal po sobě nesmazatelnou stopu ve světě (nejen) výtvarného umění.

Ve spolupráci s Berenikou Ovčáčkovou, uznávanou grafičkou a dcerou Eduarda Ovčáčka, byl vybrán cyklus 10 děl, které představují průřez Ovčáčkovy tvorby a seznamují třineckou veřejnost se širokou škálou jeho technik, materiálů i témat - figurálními výjevy, lettristickými motivy písmen a znaků, grafikami, malbami, propalovanými kolážemi i nevšedními kresbami asfaltem či hořícím provazem.

Díla můžete najít na následujících zastávkách MHD: Lyžbice, za tratí (u Kauflandu), Lyžbice, Terasa konečná, Rozcestí k železniční stanici, Základní škola a Magistrát města Třince.

Ke shlédnutí budou díla Eduarda Ovčáčka k dispozici po celý rok do 31. 10. 2024.

Mgr. et Mgr. Veronika Chmelařová,
KNIHOVNA TŘINEC, příspěvková organizace
Lidická 541, 739 61 Třinec
knihovnatrinec.cz, info-trinec.cz, www.galerietrinec.cz